Hijyen

Hijyen

Hijyen

Sağlığa olumsuz yönde etki edecek ortamlardan korunmak için yapılan uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır.

Haccp

Gıda üretimlerinde İnsan sağlığına yönelik gıda güvenliğiyle ilgili kimyasal, fiziksel ve biyolojik tehlikeleri önlemek, asgari seviyeye indirmeyi veya yok etmeyi amaçlayan bir sistemdir.

Sanitasyon

Latincede sağlıkla ilgili anlamına gelmektedir. Sağlık için uygun koşulların yaratılması ve sürdürülmesi işlemidir ve insanların sağlığının tekrar kazanılması veya korunmasında uygulanacak prensipleri içermektedir. Sanitasyon dendiğinde dezenfeksiyon ve temizlik akla gelmelidir.

Sterilizasyon

Bütün virüslerin, viroidlerin, canlı mikroorganizmaların ve canlı sporların öldürülmesi, ortamın mikro canlılardan arındırılma işlemidir.

Dezenfeksiyon

Cansız maddelerdeki patojen mikroorganizmaların fiziksel veya kimyasal yöntemler ile üremelerinin durdurulması veya öldürülmesi işlemidir.

Antiseptik

Mikropları üremelerini durdurabilen veya öldürebilen maddelere denir.

Bu gönderiyi paylaş